Međunarodna energetska konferencija o biomasi i obnovljivim izvorima energije

Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva

INTERES BANKARA: Jesu li biomasa, pelet i kogeneracije još uvijek atraktivni za financiranje?

Predstavnici financijskog sektora, odnosno investicijske i razvojne banke, koje aktivno prate ulaganja na energetskoj sceni, prijavili su svoje predstavnike za sudjelovanje na konferenciji, a među njima su i Erste&Steiermaerkische Bank d.d. te OTP banka d.d., HBOR i sl. Navedeno zanimanje bankara na konferenciji potvrđuje da su projekti povezani s biomasom i drvnim gorivima i dalje u kategoriji konjunkturnih, iako se zbog česta izmjena europske i domaće regulative teško može predvidjeti budući intenzitet i profitabilnost ulaganja u ovom sektoru.