Program

Program će uskoro biti dostupan za preuzimanje
Tematski naglasci:
 • Utjecaj nove direktive REDII i tržišni položaj biomase i drvnih goriva
 • Piroliza i rasplinjavanje drva u kontekstu novih tehnologija
 • Rast potražnje peleta i ponuda na europskom i svjetskom tržištu
 • Nedostatak kvota za kogeneracije
 • Uvođenje trošarina na OIE
 • Trendovi izvoza peleta i biomase
 • Zakonska regulativa i usklađenost s EU
 • Potreba za smanjenjem stope PDV-a na pelet
 • Uporaba biomase i peleta u državnim elektranama
 • Biomasa i EU programi / Strategija pametne specijalizacije S3
 • Drvna sirovina i poljoprivredni ostatak