Offline prijava

Ispunjenu prijavnicu poslati na e-mail: info@drvniklaster.hr ili faks: +385 1 6329 114, na temelju čega ćete primiti podatke za uplatu.

Online prijavnica

* U cijenu kotizacije uključeno je: sudjelovanje, radni materijali, osvježenje u pauzama, ručak. Na navedene cijene plaća se PDV u visini od 25 %.

  • U cijenu kotizacije uključeno je: sudjelovanje, radni materijali, osvježenje u pauzama, ručak. Na navedene cijene plaća se PDV u visini od 25 %.