11. Međunarodna energetska konferencija
o biomasi i obnovljivim izvorima energije

16.04.2021., Zagreb, hotel Westin/platforma Zoom

Days 999
:
Hours 999
:
Minutes 999
:
Seconds 999

Ukratko o Konferenciji

Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva

KLJUČNE TEME

 • Utjecaj nove direktive REDII i tržišni položaj biomase i drvnih goriva
 • Piroliza i rasplinjavanje drva u kontekstu novih tehnologija
 • Rast potražnje peleta i ponuda na europskom i svjetskom tržištu
 • Nedostatak kvota za kogeneracije
 • Uvođenje trošarina na OIE
 • Trendovi izvoza peleta i biomase
 • Zakonska regulativa i usklađenost s EU
 • Potreba za smanjenjem stope PDV-a na pelet
 • Uporaba biomase i peleta u državnim elektranama
 • Biomasa i EU programi / Strategija pametne specijalizacije S3
 • Drvna sirovina i poljoprivredni ostatak

Ključni predavači

Organizatori

HRVATSKI DRVNI KLASTER

HRVATSKA UDRUGA BIOMASE

CENTAR ZA RAZVOJ I ULAGANJA

Tko sudjeluje?

 • Proizvođači biomase, drvnog i poljoprivrednog peleta i bioplina
 • Drvoprerađivačke i šumarske tvrtke
 • Dobavljači tehnologija
 • Domaće i EU institucije energetskog sektora
 • Predstavnici županija, gradova i općina
 • Projektanti i ulagači
 • Sveučilišta, instituti i R&D
 • Komore, strukovne udruge i NGO
 • Opći i strukovni mediji
Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto na međunarodnoj energetskoj konferenciji o biomasi i obnovljivim izvorima energije

Činjenice o proizvodnji peleta

Hrvatska

1.25

% svjetske proizvodnje peleta ostvaruje Hrvatska.

340.000

tona peleta proizvede se u Hrvatskoj.

90

% proizvedenog peleta se izvozi.

27

% energije iz OIE je ostvareni cilj Hrvatske.

Europa

1.168

postrojenja za proizvodnju peleta djeluje u Europi ukupno.

16,6

mil. tona proizvodi najveći proizvođač.

57

% svjetske proizvodnje ostvaruje najveći proizvođač

80

% svjetske potrošnje

22,3

mil. tona - najveći potrošač

Partneri i pokrovitelji

Medijski pokrovitelji

Drvo & namještaj