Međunarodna energetska konferencija o biomasi i obnovljivim izvorima energije

Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva

HRVATSKE ŠUME: Biomasa je visoko na listi prioriteta

 

Partnerska suradnja HDK, CROBIOM-a i Hrvatskih šuma nastavlja se i na ovoj konferenciji, kojoj će nazočiti Uprava društva na čelu s predsjednikom Krunoslavom Jakupčićem, članovima Antom Sabljićem i Igorom Fazekašom te direktorima nadležnih sektora. HŠ su uložile znatna investicijska sredstva u nove tehnologije stoga će na konferenciji predstaviti ishode postojećih i planove budućih ulaganja. Godišnje HŠ plasiraju preko 940.000 tona sirovine za potrebe proizvodnje energije iz drva, a upravo je u tijeku javni poziv za količinu od 265.000 tona za istu namjenu.