Međunarodna energetska konferencija o biomasi i obnovljivim izvorima energije

Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva

EU TAKSONOMIJA: Rasprava o klimatskom i energetskom okviru

 

Europska unija provodi konzultacije oko održive financijske regulacije (SFR), a vrlo angažirana stajališta iznijele su vodeće europske udruge u području na šumi baziranog sektora, poljoprivrede i obnovljivih izvora energije. Cilj je harmonizacija između direktive REDII i financijske regulacije (SFR), a vodeća udruga Bioenergy Europe smatra kako obnovljivi izvori energije, odnosno biomasa može biti snažan alat za ublažavanje klimatskih promjena. U strukturi uvoza energije u EU samo 4,1 % su OIE, dok ostatak otpada na fosilna goriva. Od uvezenih OIE oko 50% odnosi se na čvrstu biomasu, najviše iz Sjeverne Amerike. Cjelokupna rasprava sagledava aspekte uvoza energenata i njihov utjecaj na deforestaciju u svijetu, odnosno pitanje održivosti uvoza energenata.