Međunarodna energetska konferencija o biomasi i obnovljivim izvorima energije

Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva

ZAKLJUČCI SA IO CROBIOM-a: Potrebno je uskladiti poticajna sredstava i postojeće kapacitete koji favoriziraju energetsku učinkovitost i inovativne tehnologije

Prošlotjedna sjednica izvršnog odbora CROBIOM-a okupila je u širem sastavu tvrtke članice te već tradicionalno mnogobrojne predstavnike nadležnih institucija i različite sektorske dionike. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede prezentirali su rezultate provedbe pojedinih mjera iz Programa ruralnog razvoja, a sektor je sugerirao da u novoj financijskoj perspektivi zapaženije mjesto dobiju mjere povezane upravo s proizvodnjom biomase, peleta, briketa i drugih drvnih goriva te da se povećaju i preraspodijele dostupna sredstava za operaciju 8.6.2. za koju je do sada u drvnu industriju plasirano 54 mil. KN. Prisutan je bio i direktor tvrtke Šumska biomasa d.o.o.d Mario Klobučar ispred Hrvatskih šuma, što su nazočne tvrtke iskoristile za naglašavanje slabije dinamiku u isporuci drvne sirovine, posebno na područjima Like i Gorskog kotara, koja je u zadnjem kvartalu 2017. i u prvom 2018. godine dodatno ugrožena vremenskim prilikama. Ista činjenica je uzrokovala ili će dovesti do obustave proizvodnje u važnim drvno-prerađivačkim postrojenjima, odnosno radnici će na prisilni godišnji odmor. Jedan od zaključaka odnosi se na hitno donošenje stajališta Vlade Republike Hrvatske i nadležnih tijela oko korištenja kvota za kogeneracijska postrojenja na biomasu od 120 MW, odnosno traži se pojašnjenje statusa pojedinih projekata, posebno onih iz drvne industrije koji su ostali ispod službene crte. O predmetnom prijedlogu CROBIOM i HDK će dostaviti službeni dopis Vladi RH. Sektor za energetiku i zaštitu okoliša pri HGK predložio je na sjednici da se prema budućim izmjenama postojeće i prilikom donošenja nove zakonske regulative u području OIE treba zajednički djelovati u cilju bolje reprezentativnosti predstavnika sektora u radnim tijelima zaduženim za izradu sektorske regulative.