Međunarodna energetska konferencija o biomasi i obnovljivim izvorima energije

Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva

VSŽ ISTRAŽUJE MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE BIOMASE: Iskoristit će zapuštena zemljišta diljem županije

 

Vukovarsko-srijemska županija pokrenula je projekt ‘Identifikacija područja i tehnologija proizvodnje pri uspostavi nasada kultura kratkih ophodnji’ kojim će se ispitati mogućnosti proizvodnje biomase kako bi se iskoristile neiskorištene ili zapuštene poljoprivredne površine na području općina Drenovaca, Gunje i Vrbanje.

Kako bi projekt zaživio, potpisan je ugovor o suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar iz Zagreba od 24 mjeseca. Glavni cilj projekta je analiza mogućnosti proizvodnje biomase iz kultura kratkih ophodnji kroz stavljanje u funkciju neiskorištenih ili zapuštenih poljoprivrednih površina te posljedično doprinos energetskom, gospodarskom i ruralnom razvoju županije. Inače, na području cijele županije ima gotovo 30.000 ha neiskorištenog i zapuštenog zemljišta, a riječ je uglavnom o poplavnom području ili području koje je nekad bilo pod ilegalnim deponijima.

Ovo je progresivan projekt i veselimo se radu iduće dvije godine tijekom kojih ćemo naći pogodne površine i vrednovati kako monetarno tako i kvantitativno koji su učinci kultura kratkih ophodnji i gdje je njihovo mjesto u gospodarstvu Vukovarsko-srijemske županije – rekla je dr. sc. Biljana Kulišić iz Energetskog instituta Hrvoje Požar.

Drvenaste kulture kratkih ophodnji su intenzivni nasadi brzorastućih vrsta drveća i drugog bilja koje se uzgaja na poljoprivrednome ili šumskom zemljištu najdulje do osam godina između dviju sječa ili žetava radi ostvarenja visokog prinosa biomase za energetske svrhe, a u županiji za ovu namjenu planiraju saditi vrste poput vrbe ili topole, čime će se ujedno i poboljšati kvaliteta tla.