Međunarodna energetska konferencija o biomasi i obnovljivim izvorima energije

Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva

U Zagreb dolaze vodeće europske i svjetske udruge za pelet i biomasu!

Konferencija i ove godine zadržava visoku razinu međunarodnih predavača i sudionika. Predsjednik European Pellet Council, Eric Vial, potvrdio je svoj dolazak, a održati će predavanje o važnosti certificiranja i promociji uporabe peleta. Predstavnici vodeće svjetske strukovne asocijacije, World Bioenergy Association (WBA) sa sjedištem u Stockholmu, govorit će o ulozi bioenergije u europskoj energetskoj politici te o utjecaju na klimatske promjene. Stav WBA je da je potrebno zamijeniti fosilna goriva s obnovljivim izvorima energije, za što se udruga aktivno zalaže na svjetskoj razini. U Zagreb dolazi i talijanski AIEL, nacionalna udruga proizvođača biomase, koji vrlo prepoznatljivo djeluje na promociji razvoja i povećanoj upotrebi poljoprivredne i drvne biomase i drvnih goriva.