Međunarodna energetska konferencija o biomasi i obnovljivim izvorima energije

Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva

Iznenađujuće najave uvođenja trošarina na OIE

Danas su se pojavile medijske špekulacije, da će se na proizvodnju energije iz OIE uvesti trošarine od 10-15 posto, što svi ulagači u kogeneracije na biomasu smatraju opasnim i pogubnim za daljnji razvoj sektora. Nema sumnje, da se cijeli sektor OIE nalazi pred mnogobrojnim izazovima, kao i da se u tom području posljednjih godina provodila nedovoljno transparentna politika poticaja izgradnje kapaciteta. Sektorski stručnjaci smatraju da se ne može u istu kategoriju svrstati i biomasa, koja kroz kogeneracije osigurava nova zapošljavanja, zadržavanje starih radnih mjesta u drvnoj industriji i šumarstvu, ima pozitivan utjecaj na ruralni razvoj i na kružnu ekonomiju, dok bi ostvarenje predmetnih najava zasigurno znatno derogiralo investicijsku klimu u RH.