Međunarodna energetska konferencija o biomasi i obnovljivim izvorima energije

Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva

PELETI MOGU SMANJITI CO2 EMISIJE: Problemi sa zrakom u Zagrebu dolaze od fosilnih goriva

 

Posljednjih dana u medijima se prenose stajališta nadležnih institucija kako su glavni zagađivači zraka osobni automobili i grijanje na drva. CROBIOM, hrvatska udruga za biomasu smatra kako se radi o tek djelomično točnoj informaciji, budući da nije eksplicitno naglašeno kako je glavni uzrok zagađenja povećana upotreba fosilnih goriva i spora tranzicija prema obnovljivim izvorima energije koji još uvijek dominiraju u hrvatskom energetskom okruženju.

Nadležna tijela su spomenula kao uzrok i djelatnost velikih energetskih objekata, poput toplana te one industrije koje svoj tehnološki proces baziraju na fosilnim gorivima. U gradu Zagrebu je zanemariv dio korisnika orijentiran na grijanje na drva, dok se cjelokupni energetski sustav grada Zagreba bazira uglavnom na fosilnim rješenjima, a obnovljivi izvori energije koriste se tek u manjoj mjeri. Hrvatska proizvodi 340.000 tona drvnog peleta, ekološkog goriva druge generacije sa smanjenim emisijama koji se preko 90% izvozi.