Međunarodna energetska konferencija o biomasi i obnovljivim izvorima energije

Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva

ODGOVORNA NABAVA: Hrvatske šume kupile 40 peći na pelet

Više državnih tijela već provodi aktivnosti koje imaju za cilj povećanje svijesti o prednostima upotrebe energenata iz obnovljivih izvora među kojima se svakako ističu biomasa i pelet. Hrvatske šume također žele dati aktivan doprinos održivom razvoju i većoj uporabi obnovljivih izvora energije te tako pomoći lokalnu poslovnu zajednicu koja proizvodi pelet i pripadajuće tehnologije.

Naš novi pristup šumarstvu polazi od najbližeg okruženja šume, pa sve više uzimamo u obzir potrebe lokalnog stanovništva. U našim objektima prelazimo na drvni pelet, sada smo nabavili 40 peći, a u pripremi će se ubrzo naći još preko 100 lokacija što osim ekoloških ima i ekonomske razloge, rekao je Krunoslav Jakupčić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma. Ova tvrtka u državnom vlasništvu nastavit će prilagodbu europskim i nacionalnim trendovima tranzicije prema nisko-ugljičnom gospodarstvu što je trend u svim članicama EU. Hrvatske šume i predsjednik Jakupčić će također sudjelovati na konferenciji u Zagrebu 27.02., a dugoročno gledano ova tvrtka ima stratešku poziciju oko opskrbe drvnom sirovinom za sve hrvatske proizvođače peleta i kogeneracijska postrojenja.