Međunarodna energetska konferencija o biomasi i obnovljivim izvorima energije

Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva

EU U 2017.: Biomasa, solar i vjetar po prvi put zaslužni za više energije od ugljena

EU je postao prepoznatljiv globalni lider u tranziciji sa starih energetskih sistema prema obnovljivim izvorima energije. Početkom veljače, objavljeno je kako je u 2017. godini, po prvi puta udio proizvedene energije pomoću vjetra, solara i biomase (20,9 %) premašio energiju proizvedenu iz ugljena (20,6 %), dok se udio energije proizvedene iz plina također smanjio te iznosi 19,6 %. Europska agencija za zaštitu okoliša (EEA) procjenjuje kako će se trend uporabe ugljena i dalje smanjivati, te navodi kako je čak 86 % novih kapaciteta za proizvodnju energije u EU bazirano na OIE. Uočava se trend stalnih tehnoloških unaprijeđenja, što dovodi do smanjenja troškova i povećava dostupnost novih tehnologija za proizvodnju OIE. Važnu potporu u tranzicijskom procesu pružile su članice EU provedbom različitih oblika poticanja OIE, što je u konačnici dovelo do smanjenja stakleničkih plinova za 9 %, odnosno smanjenja korištenja fosilnih goriva za 10 %, tj. smanjena je i ukupna potrošnja primarne energije za 2 %, navodi se u izvještaju EEA.