Međunarodna energetska konferencija o biomasi i obnovljivim izvorima energije

Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva

EU KAMPANJA ZA BIOENERGIJU: Uspješno obilježen prvi hrvatski dan bioenergije!

U Europi se još uvijek snažno koriste fosilna goriva i EU nastoji stvoriti šire politike koje će promovirati zelena i alternativna energetska rješenja. U vidu promicanja i boljeg razumijevanja obnovljivih izvora energije i uloge bioenergije, Europska udruga biomase (AEBIOM) pokrenula je prošle godine promotivnu kampanju u 20 europskih zemalja, čiji je cilj uspostaviti tradiciju obilježavanja Europskog dana bioenergije u listopadu, sve do 2030. godine kako bi se promovirali važni energetski ciljevi EU. Kao aktivni član AEBIOM-a, i hrvatska udruga biomase CROBIOM pridružila se kampanji kroz obilježavanje Europskog dana bioenergije, zajedno s mnogim nacionalnim i međunarodnim partnerima širom Europe. U Hrvatskoj je 28. listopada odabran kao datum kojim će se u budućnosti svake godine obilježavati hrvatski dan bioenergije. Ovom aktivnošću, ali i iniciranjem niza drugih tema CROBIOM aktivno doprinosi poboljšanju energetske politike, osobito oko poboljšanja pozicija OIE i biomase, odnosno proizvodnje energije iz drva poput inicijative za kampanju veće uporabe peleta na domaćem tržištu, odnosno u javnim objektima poput škola, vrtića, vojarni i sl. CROBIOM promiče i promjenu svijesti u RH te redovito naglašava niz društvenih i ekoloških korist od korištenja drva kao energenta. CROBIOM je aktivni suorganizator međunarodne energetske konferencije već dugi niz godina, a ove godine dati će važan doprinos obradom sektorskih tema.