Međunarodna energetska konferencija o biomasi i obnovljivim izvorima energije

Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva

CROBIOM UPOZORAVA NA SPORU ENERGETSKU TRANZICIJU: Školama i vrtićima trebaju OIE!

 

Energetska tranzicija se odvija relativno sporo, iako se zakonski potiče veća proizvodnja OIE kroz potpore izgradnji i funkcioniranju postrojenja koja koriste energiju vjetra, sunca i biomase, no treba istaknuti kako su projekti biomase i bioplina u prethodnom desetljeću uživali znatno manju podršku.

Budući da Hrvatska proizvodi 1,25% svjetske proizvodnje drvnog peleta potrebno je ovaj energetski resurs nedvosmisleno uključiti u domaću energetsku tranziciju, čime će se postići EU ciljevi, ali i smanjiti zagađenje uzrokovano izgaranjem fosilnih goriva.

CROBIOM se zalaže za reviziju pravila o državnim potporama kako bi se Hrvatskoj omogućilo više prostora za ulaganje u energetsku učinkovitost i ugradnju modernih peći i kotlova na pelet, umjesto enormnog izvoza kojim se povećava energetska učinkovitost zemalja uvoznica, dok većina javnih objekata u RH (škole, vrtići, državne zgrade) i dalje koristi fosilna goriva.