Međunarodna energetska konferencija o biomasi i obnovljivim izvorima energije

Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva

AGROBIOMASA ZA ENERGETSKE SVRHE: ZEZ objavio javni poziv

 

Zelena energetska zadruga otvorila je javni poziv za inicijative koje žele iskoristiti potencijal agrobiomase u energetske svrhe. Poziv je objavljen u sklopu EU projekta AgroBioHeat iz programa Obzor 2020, a s ciljem da se osvijesti o potencijalu agrobiomase i promovira njeno iskorištavanje.

Prijaviti se mogu gradovi, općine, OPG-ovi, zadruge i zainteresirani građani koji vide potencijal za potrošnju agrobiomase za proizvodnju topline u malim objektima (manjim od 500 kWt), a poziv je otvoren do 24. veljače.

Poziv je usmjeren na dionike koji namjeravaju koristiti lokalno proizvedenu agrobiomasu, poput slame, ostataka rezidbe vinograda, voćnjaka, komina masline ili energetskih kultura za proizvodnju topline, bilo za grijanje, vodu, toplinu ili procesnu paru. Instalacija mora biti moderna, automatizirana s provjerenim tehnologijama za učinkovitu upotrebu agrobiomase te sa niskim udjelom emisija – poručili su iz ZEZ-a.