Međunarodna energetska konferencija o biomasi i obnovljivim izvorima energije

Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva

HRVATSKE ŠUME: Biomasa je visoko na listi prioriteta

 

Partnerska suradnja HDK, CROBIOM-a i Hrvatskih šuma nastavlja se i na ovoj konferenciji, kojoj će nazočiti Uprava društva na čelu s predsjednikom Krunoslavom Jakupčićem, članovima Antom Sabljićem i Igorom Fazekašom te direktorima nadležnih sektora. HŠ su uložile znatna investicijska sredstva u nove tehnologije stoga će na konferenciji predstaviti ishode postojećih i planove budućih ulaganja. Godišnje HŠ plasiraju preko 940.000 tona sirovine za potrebe proizvodnje energije iz drva, a upravo je u tijeku javni poziv za količinu od 265.000 tona za istu namjenu.

POKROVITELJI IZ VLADE: Prisustvuju ministarstva gospodarstva i graditeljstva

 

Međunarodni karakter konferencije i sadržajnost planiranih tema, prepoznati su od niza Vladinih sastavnica. Pokroviteljstvo su prihvatili Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Predstavnici institucija aktivno će sudjelovati u radu konferencije, budući da je dio tema u njihovoj nadležnosti. Ranije su pokroviteljstvo prihvatili ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

SUDJELOVANJE ŠUMARA IZ REGIJE: Dolaze Hercegbosanske šume, Šume RS i Srbijašume

 

Zagrebačka konferencija o biomasi tradicionalno okuplja sve važne protagoniste na šumi baziranih industrija u JIE, a potvrđeno je sudjelovanje predstavnika Srbijašume – Ješe Erčića, izvršnog direktora, delegacije Hercegbosanskih šuma na čelu s članom Uprave Davidom Mijočem te generalnog direktora Šuma Republike Srpske, Zorana Stojičića. Sudjelovanje je potvrdio i pomoćnik ministra u ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Goran Zubić. Važna karakteristika šumarskog sektora JIE je slaba iskorištenost biomase pa konferencija služi i kao mjesto izmjene najboljih praksi između šumarskog, drvno-prerađivačkog i energetskog sektora.

KORIŠTENJE EU FONDOVA: Sudjeluje MRRFEU tim za energetiku

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU realiziralo je u prethodnom desetljeću nekoliko važnih projekata u području jačanja energetske tranzicije u obliku zamjene sistema na fosilna goriva pećima na pelet. MRRFEU koordinira i cjelokupno povlačenje EU sredstava, stoga je od velike važnosti što će na konferenciji sudjelovati operativni tim ministarstva. Temeljem rasprave, preporuka i zaključaka konferencije tim će izvršiti prijedloge dopune regulative i donošenja operativnih planova, koje mogu imati za cilj poboljšanje korištenja OIE na ruralnim područjima i realizaciju energetske tranzicije sukladno preporukama EU.

EU TAKSONOMIJA: Rasprava o klimatskom i energetskom okviru

 

Europska unija provodi konzultacije oko održive financijske regulacije (SFR), a vrlo angažirana stajališta iznijele su vodeće europske udruge u području na šumi baziranog sektora, poljoprivrede i obnovljivih izvora energije. Cilj je harmonizacija između direktive REDII i financijske regulacije (SFR), a vodeća udruga Bioenergy Europe smatra kako obnovljivi izvori energije, odnosno biomasa može biti snažan alat za ublažavanje klimatskih promjena. U strukturi uvoza energije u EU samo 4,1 % su OIE, dok ostatak otpada na fosilna goriva. Od uvezenih OIE oko 50% odnosi se na čvrstu biomasu, najviše iz Sjeverne Amerike. Cjelokupna rasprava sagledava aspekte uvoza energenata i njihov utjecaj na deforestaciju u svijetu, odnosno pitanje održivosti uvoza energenata.

ASOCIJACIJE PIŠU MINISTARSTVU: Riješiti status projekata OIE i visokoučinkovite kogeneracije

 

Udruge Obnovljivi izvori energije Hrvatske i CROBIOM uputile su dopis Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u kojem predlažu ubrzanje procesa energetske tranzicije te da se otklone prepreke s kojima se susreću nositelji ulagačkih projekata u obnovljive izvore, odnosno u preradu biomase. Skrenuta je pozornost na problematiku potrebnih dozvola za projekte kao i na potrebu usklađivanja rokova prethodnih rješenja s aktima za gradnju. Kako ističe Maja Pokrovac, direktorica udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske, cilj je ostvariti pojačanu suradnju s nadležnim stručnjacima tijekom donošenja propisa, osnažiti regulativu i zakonodavni postupak te ostvariti pozitivan utjecaj na ulagačku klimu i ciljeve energetske politike RH.

KRIZA POLJOPRIVREDNOG PELETA U VOJVODINI: Zatvorene najveće tvornice

 

U susjednoj Srbiji, uslijed velike količine poljoprivrednog ostatka, razvijena je prerada poljoprivredne biomase, najviše u poljoprivredni pelet. Unatoč očekivanjima i analizama tržišta, najveće tvornice peleta nisu uspjele opstati. Kako je prenio regionalni menadžer tvrtke Polytechnik, Viktor Radić, najveća tvornica kapaciteta 100.000 t je zatvorena, a na tržištu su ostali tek manji proizvođači kapaciteta do 20.000 t. Korištenje poljoprivrednog ostatka i njihovo eventualno suspaljivanje sa šumskom biomasom može biti izazov, posebice u priobalnim i otočnim ruralnim područjima.

BIOMASA NA ZAGREBAČKOM VELESAJMU: Na Interklimi se predstavljaju tehnologije i najbolje prakse

 

U sklopu proljetnih sajmova na Zagrebačkom velesajmu, održava se 25. međunarodni sajam grijanja, klimatizacije, obrade pitkih voda i obnovljivih izvora energije Interklima. Zagrebački velesajam nastavlja sa snažnim rebrandingom i jačanjem svih manifestacija, stoga će ovogodišnja Interklima proteći u povratku mnogih etabliranih izlagača iz zemlje i inozemstva, a jedan od prioriteta je predstavljanje najnovijih tehnologija za proizvodnju peleta i energije iz drva, istaknuo je Mladen Staroveški, direktor sektora za sajmove na ZV.

NATJEČAJ HRVATSKIH ŠUMA ZA KOGENERACIJE: Na prodaju 265 tisuća tona drvne sječke

 

Hrvatske šume su otvorile natječaj za prodaju 265 tisuća tona drvne sječke koliko je ostalo raspoloživo nakon nedavnog stavljanja izvan snage ugovora s 20 tvrtki koje nisu ispunile ugovorene obveze. Novi natječaj za prodaju sječke i ogrjevnog drva za proizvodnju električne energije uvodi dodatna stroža pravila, kao što je viša iskoristivost postrojenja (minimalno 60 posto), uz veći stupnj razvoja postrojenja. Novi ugovori sklopit će se s tvrtkama koje će dokazati da njihova kogeneracijska postrojenja mogu započeti s radom najkasnije do kraja 2019. Osim što će tvrtke morati dokazati kako će koristiti nus-proizvod toplinsku energiju, bodovat će se tražena količina sirovine u odnosu na instaliranu snagu elektične energije, a prednost će dobiti postrojenja koja traže manji postotak sirovine. Što se tiče cijena, one će biti varijabilne tijekom ugovornog razdoblja, ovisno o kretanjima na tržištu, ističu iz Hrvatskih šuma, a kupci iz drvne industrije su se u protekla dva dana na tu činjenicu najviše žalili. Konferencija je prilika da se nastavi komunikacija i na razini MZOE, HERA-e i HROTE-a čije se prisustvo također očekuje na konferenciji, a delegaciju Hrvatskih šuma predvodit će Uprava na čelu s predsjednikom Krunoslavom Jakupčićem.